רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית הינה הפרה של חובת הזהירות של מוסד רפואי או איש צוות רפואי כלפי מטופל, באופן שגורם לנזק.

השלבים להגשת תביעת רשלנות רפואית הם:

1. איסוף מסמכים רפואיים רלבנטיים

2. התייעצות עם עו"ד לרשלנות רפואית

3. התייעצות עם רופא מומחה לשם קבלת חוו"ד ראשונית.

4. קבלת חוות דעת רפואית מלאה מהמומחה הרפואי.

5. הגשת תביעת רשלנות רפואית.

6. ניהול התביעה בבית משפט.

7. השגעה להסכם פשרה עם הנתבעים או לפס"ד של בית משפט.

הפיצויים הנפסקים בתבתיעות רשלנות רפואית נעים בד"כ בין מיליוני ש"ח לנזקים קשים ובלתי הפיכים כגון שיתוק מוחין, אירוע מוחי, פיגור שכלי, שיתוק בעמוד שדרה וכדומה, ועד לפיצויים של עשרות אלפי שקלים במקרים של נזקים קלים יחסית כגון נזקים אסתטיים קלי.

תביעות רשלנות רפואית נמשכות בד"כ בין שנתיים לחמש שנים. ההוצאות בהן על התובע לשאת הן אגרת בית משפט, צילום מסמכים רפואיים, חוות דעת רפואיות וכדומה.

עורכי דין לרשלנות רפואית מטפלים בתיקים אלו לרוב באחוזים בלבבד מהפיצוי המשוג ללקוח ורק במקרה של זכייה.